Køreskolen

Lidt om undervisningen...

Undervisningsplanen til personbil foreskriver bl.a. at du som minimum skal modtage undervisning i mindst 29 teorilektioner á 45 minutter, og mindst 24 kørelektioner á 45 min. - De 24 kørelektioner indbefatter 4 lektioner på lukket øvelsesplads (kravlegård) og 4 lektioner på køreteknisk anlæg (glatbane).

Der skal endvidere foreligge en lektionsplan i 1 eksemplarer, som både du og din kørelærer skal underskrive efter hver lektion, så det senere kan kontrolleres, at din undervisning er foregået efter reglerne.

 

Teoriundervisning:

Teoriundervisningen er tilrettelagt som tredobbelte eller firedobbelte lektioner, altså enten 3- eller 4 x 45 min. Forløbet varer 7-8 uger.

Undervisningen er baseret på diasshow med situationer og spørgsmål som dem, du vil komme ud for til teoriprøven.

Det er vigtigt, at du kommer til teori hver gang. Vi må ikke køre med dig inden de øvelser, du skal lave i bilen, er gennemgået i teorilokalet, og hvis du udebliver, kan der gå lang tid, inden du kan komme til den samme teorilektion igen. - Vi har ingen mulighed for at give dig køretimer i mellemtiden.

 

Praktisk undervisning (køretimer):

Bortset fra kørsel i "kravlegård" og kursus på køreteknisk anlæg , foregår den praktiske undervisning fortrinsvis som dobbeltlektioner a 2 x 45 min.

Sværhedsgraden øges time for time efterhånden som du kommer igennem stoffet i teorilokalet, så du skal altså ikke være bange for, at blive "kastet ud" i myldretidstrafikken inde midt i byen den første time.

 

Fri fra skole / arbejde:

Teorien afvikles enten som eftermiddags- eller aftenhold, og giver normalt ikke de store problemer, men du skal være forberedt på, at du skal have en del fri til den praktiske del, såsom banekørsel, køreteknik og køreprøve.

Der er fra 1. januar 2001 indført skærpelser af undervisningsplanen og meget streng kontrol med at denne følges. Det vil bl.a. sige, at du skal ud at køre mellem de forskellige teorilektioner, og du skal modtage undervisningen i den rækkefølge, som undervisningsplanen foreskriver. - Alt andet er direkte ulovligt, og kan resultere i, at du ikke får lov at gå op til prøve.

Dette betyder desværre, at vi engang imellem må tage en formiddag i brug. Vi prøver så godt vi kan at tilpasse dine ønsker ind i programmet, så derfor er det også vigtigt at du melder ud hvis du skal møde sent eller, du har nogle fritimer.

Tag dit bilkørekort hos os!

KUN kr. 16.000.-

>> Tilmeld dig her <<

  • Marius Jensens vej 9
  • 7800 Skive